View Cart | Checkout
origins@davenewbould.co.uk
      +44 (0)1341 241538

Calondid

Calondid

Ref: CPupw 


Price: 3.50

Quantity:

Yn cynnwys un cerdyn bob un o'r wyth delwedd a ddangosir isod

Ymlonyddwch ...

Ymlonyddwch ...

Ref: CPupwN217 Mae'r geiriau ar gefn y cerdyn yn dweud...

Ymlonyddwch, a dysgwch mai myfi sydd Dduw
Salm 46 ad 10Click for larger image

Dyma'r ffordd

Dyma'r ffordd

Ref: CPupwN218 Mae'r geiriau ar gefn y cerdyn yn dweud...

Dyma'r ffordd; ewch y ffordd yma
Eseia 30 ad 21


Click for larger image

Pam poeni ...

Pam poeni ...

Ref: CPupwN219 Mae'r geiriau ar gefn y cerdyn yn dweud...

Peidiwch poeni am eich bywyd
Mathew 6 ad 25


Click for larger image

Gwaeddwch am lawenydd!

Gwaeddwch am lawenydd!

Ref: CPupwN220 Mae'r geiriau ar gefn y cerdyn yn dweud...

Gwaeddwch am lawenydd, yr holl ddaear
Salm 66 ad 1


Click for larger image

Dw i'n dy drystio di

Dw i'n dy drystio di

Ref: CPupwN221 Mae'r geiriau ar gefn y cerdyn yn dweud...

Pan mae gen i ofn, dw i'n dy drystio di
Salm 56 ad 3Click for larger image

Tangnefedd i chi

Tangnefedd i chi

Ref: CPupwN222 Mae'r geiriau ar gefn y cerdyn yn dweud...

Tangnefedd i chi
Luc 24 ad 36Click for larger image

Nid yw cariad yn darfod byth

Nid yw cariad yn darfod byth

Ref: CPupwN223 Mae'r geiriau ar gefn y cerdyn yn dweud...

Nid yw cariad yn darfod byth
I Corinthiaid 13 ad 8


Click for larger image

Dysga dy ffyrdd i mi

Dysga dy ffyrdd i mi

Ref: CPupwN224 Mae'r geiriau ar gefn y cerdyn yn dweud...

Dw i eisiau dy ddilyn di, Arglwydd; dysga dy ffyrdd i mi
Salm 25 ad 4


Click for larger image